MAKE UP

千艺高级彩妆老师——佳佳老师

MAKE UP

千艺高级彩妆老师——佳佳老师

千艺高级彩妆老师——佳佳老师

详细说明

                      衡阳千艺化妆学校高级彩妆讲师

                           国家高级职称化妆师

                           ICA国际高级化妆讲师

                  北京千艺形象设计学校衡阳校区执行校长